internet marketing

Internet marketing – reklamiranje i promocija na internetu

Internet marketing predstavlja niz aktivnosti koje omogućavaju kreiranje kvalitetnog i profitabilnog nastupa firme ili pojedinca na internetu. Sastoji se iz procesa istraživanja, kreiranja strategije i realizacije. Direktni cilj internet marketinga je povećanje broja klijenata, tj. povećanje Vašeg profita. Pomoću marketinga konstantno podsećate Vaše klijente da ste tu.

Šta Vam mi nudimo?

Facebook Kampanje

Google Adwords

SEO Optimizacija

Šta sve sadrži internet marketing plan?

– Definisanje cilja marketinga, tj. ciljeva promocije na internetu

– Analiza tržišta

– Strategija marketing komunikacije

– Planiranje budžeta

– Kreiranje korporativnog identiteta kompanije

– Odredjivanje vremenskih rokova

– Dizajniranje promotivnih kampanja (Internet Media Plan)

– Kreiranje dodatnih marketinskih materijala i kampanja

– Izvršavanje promotivnih programa

– Merenje efekta marketinške kampanje

digitalni marketing