Facebook-marketing
Da li ste znali da je ukupan broj korisnika Facebook-a na svetu 1,59 BILIONA?

Facebook u Srbiji u 2016

Facebook tržište u Srbiji je vrlo značajno o čemu svedoče i sledeći podaci:

– Broj  korisnika Facebook-a starijih od 18, u 2016 godini je 3 -3,5 miliona

– Broj ženskih korisnika starijih od 18 godina je 1,5 milion

– Broj muških korisnika starijih od 18 godina je 1,7 milion

– Broj aktivnih korisnika izmedju 13-18 godina je 410 000

– Broj aktivnih korisnika izmedju 19-30 godina je 1,5 milion

– Broj aktivnih korisnika izmedju 31-50 godina je 1,3 miliona

– Broj aktivnih korisnika izmedju 51-65+ godina je 340 000

Prednosti i benefiti Facebook oglašavanja

Demografsko targetiranje

Facebook omogućava da detaljno profilišemo ciljnu grupu koja odgovara Vašem biznisu. Ciljnu grupu definišemo po godinama, lokaciji ili interesovanjima.

Velika vidljivost

Moguće je podesiti kampanju da vidljivost oglasa/reklame bude velika.

Merljivost učinka

Izveštaj facebook oglašavanja moguće je uporediti sa izveštajem prodaje i na taj način lako meriti isplativost kampanje i povračaj investicije (ROI).

Podizanje svesti kod klijenata

Dvosmerna komunikacija

Monitoring reputacije

Facebook-kampanje
Facebook reklamiranje

Šta Vam mi nudimo?

Mi za Vas kreiramo strategiju Facebook oglašavanja:

– istražujemo tržište,
– pronalazimo odgovarajuću ciljnu populaciju,
– ističemo prednosti u odnosu na konkurenciju,
– kreiramo i dizajniramo oglase,
– vodimo kampanju,
– optimizujemo kampanju u skladu sa praćenim rezultatima,
– kreiramo i prilagođavamo „landing page” ili aplikaciju na koju vodi klik na oglas,
– vodimo Facebook stranicu,
– kreiramo tabove,
– tražimo materijal, dizajniramo postove i objavljujemo zanimljiv i relevantan sadržaj na stranici,
– optimizujemo strategiju nastupa u skladu sa rezultatima,
– vodimo profesionalnu komunikaciju sa korisnicima stranice i
– izrađujemo detaljne mesečne izveštaje.